Innovatie

Bezig met innovatie

Elk bedrijf moet bezig zijn met innovatie. De wereld rondom ons verandert razendsnel, er duiken overal meer mogelijkheden op. Daar speelt De Watergroep op in met (proef)projecten rond o.a. digitale watermeters, nieuwe analysemethodes, nieuwe technieken om drinkwater te maken, water 4.0, ...

introductie foto Bezig met innovatie