Oog voor de klant

klantcentrisch denken en handelen

"Klantcentrisch denken en handelen doorheen alle bedrijfsprocessen" maakt integraal deel uit van onze visie. Dit jaar werkten we hieraan verder met de uitbouw van een nieuwe website met online klantenzone. We lanceerden ook een lesplatform over kraantjeswater. Tenslotte geven we elke klacht de nodige aandacht, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

introductie foto klantcentrisch denken en handelen