Drinkwater in cijfers

Onze kerncijfers

In 2018 leverde De Watergroep drinkwater aan meer dan 3,2 miljoen gebruikers, verdeeld over 1,4 miljoen aftakkingen. In vergelijking met 2017 kwamen er 94.697 aftakkingen bij, vooral door de overname van 11 gemeenten in de Brusselse Rand.

introductie foto Onze kerncijfers

Stijging waterverbruik

Op 31 december 2018 telde De Watergroep 3.231.640 inwoners in haar werkgebied, verspreid over 180 gemeenten. Niet minder dan 1.436.057 actieve aftakkingen brengen het drinkwater tot bij onze klanten. Samen verbruikten zij vorig jaar bijna 137 miljoen kubieke meter water, een stijging van 4,35 procent in vergelijking met 2017. Die toename is vooral toe te schrijven aan onze overname van 11 gemeenten in de Brusselse Rand. Het gemiddelde huishoudelijke verbruik per aftakking blijft echter dalen: in 2018 ging het om 70,13 kubieke meter per aftakking.

Drinkwaterproductie

Tussen 1 januari en 31 december 2018 produceerde De Watergroep 129.965.234 kubieke meter drinkwater. Dat is een daling met 0,25 procent in vergelijking met 2017. In totaal beschikten we vorig jaar over 179.993.650 kubieke meter drinkwater voor onze klanten, waarvan 1.634.239 kubieke meter naar grijswaterprojecten in West-Vlaanderen ging. Daarnaast boden we 6.492.090 kubieke meter ‘ander water’ aan, vooral proceswater dat op maat werd geproduceerd op de site van industriële klanten.

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)