Duurzaam watergebruik

Op maat voor bedrijven

De business unit Industrie en Services ontwerpt, bouwt en exploiteert waterinstallaties op maat voor bedrijven in Vlaanderen en daarbuiten. Op de site van bedrijven gaan we op zoek naar een geschikte en duurzame waterbron. Die zetten we om naar de gewenste eindkwaliteit. Zo valt de distributiekost weg en kunnen bedrijven duurzamer werken. Onze installaties kunnen onder meer drinkwater, gedemineraliseerd water en gewoon bluswater maken, op basis van rivier- of kanaalwater, regenwater, effluent van een industriële waterzuivering … 

introductie foto Op maat voor bedrijven

Vraag naar 'water op maat' neemt toe

Steeds meer bedrijven doen een beroep op De Watergroep om hun waterverbruik onder de loep te nemen. Om de natuurlijke watervoorraden in Vlaanderen te sparen, gaan we samen op zoek naar alternatieve bronnen voor proceswater.

 

industriewater

De business unit Industrie en Services ontwerpt, bouwt en exploiteert waterinstallaties op maat voor bedrijven in Vlaanderen en onze buurlanden. Op elke site van een grote waterverbruiker kunnen wij op zoek gaan naar een geschikte en duurzame waterbron en die omzetten naar de gewenste eindkwaliteit. Zo valt de distributiekost weg en kunnen bedrijven duurzamer werken. Onze installaties kunnen onder meer drinkwater, gedemineraliseerd water en gewoon bluswater maken, op basis van rivier- of kanaalwater, regenwater, effluent van een industriële waterzuivering …

Industriële grootverbruikers stellen vaak specifieke eisen aan water om de kwaliteit van hun productieprocessen te verzekeren. De Watergroep wil het juiste product op het juiste moment leveren aan de meest voordelige prijs.

“In 2018 is onze jaarlijkse productie van water op maat gestegen van 7 miljoen kubieke meter naar 8,1 miljoen kubieke meter”, vertelt Frank De Poortere, manager van de business unit Industrie en Services. “Die groei heeft deels te maken met nieuwe installaties die volledig operationeel zijn geworden, zoals die van Agristo in Wielsbeke. De capaciteit van onze installatie werd het voorbije jaar meteen al met 30% uitgebreid na de opening van een nieuwe productielijn bij Agristo. Daarnaast hebben we een nieuw project opgestart bij Euro Pool System in Zellik.”

“Sinds 2018 kunnen klanten ook op ons rekenen voor het beheer van hun afvalwaterzuivering, naast het ontwerp en de bouw van zo’n installatie. Dat principe past in de volledige ketenbenadering waarnaar De Watergroep streeft: niet alleen water leveren, maar het gebruikte water meteen ook zuiveren en hergebruiken. Daar willen we de komende jaren nog sterker op inzetten.”

VCA-certificaat garandeert veilige werkvloer

Op 7 mei 2018 behaalde de business unit Industrie en Services van De Watergroep het VCA-certificaat. Dat toont aan dat onze medewerkers op een veilige en gezonde manier hun taken uitvoeren.

waterproductiecentrum

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het certificaat beoordeelt dienstverlenende bedrijven zoals De Watergroep op hun ‘veiligheidsbeheersysteem’, met andere woorden: de manier waarop ze werken rond veiligheid, gezondheid en milieu. “Het VCA-certificaat werd ontwikkeld door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV)”, vertelt Frank De Poortere, manager van de business unit Industrie en Services. “De SSVV stelde een checklist op waaraan bedrijven moeten voldoen om zo’n certificaat te behalen. Het gaat bijvoorbeeld over het onderhoud van elektrische systemen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige signalisatie ... Een VCA-certificaat is niet wettelijk verplicht, maar voor heel wat bedrijven behoort het wel tot de kwaliteitseisen. Onze business unit slaagde in 2018 met vlag en wimpel en is alvast tot mei 2021 VCA-gecertificeerd.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)