Onze toekomst

Bouwen aan De Watergroep

Evolueren van een provinciaal gestuurd bedrijf naar een overkoepelende, procesgestuurde organisatie: dat is het doel van het Meanderproject.

introductie foto Bouwen aan De Watergroep

PROCESGERICHT

We koesteren de lokale banden met onze klanten en vennoten, maar organiseren onze activiteiten straks procesgericht. Met die evolutie willen we:

  • de markt en onze klanten centraal stellen,
  • onze werking optimaliseren door uniform te gaan werken,
  • onze medewerkers meer loopbaan- en ontwikkelingskansen bieden.

In het kader van Meander stapt De Watergroep af van de 4 provinciale directies. Het merendeel van de activiteiten wordt ondergebracht in 4 nieuwe directies:

  • directie Productie en Opslag
  • directie Distributie en Toevoer
  • directie Markt en Klant
  • directie Bedrijfsondersteunende Diensten.

AANDACHT VOOR WELZIJN

In 2017 werden de grote lijnen van Meander uitgetekend. We schetsten de contouren van een overkoepelende, procesgerichte organisatie en beschreven de functieprofielen die nodig zijn om die procesgerichte werking in te vullen.

“Sinds 2018 bekijken we stap voor stap hoe onze personeelsleden de nieuwe functieomschrijvingen kunnen invullen. We willen de juiste mensen op de juiste plaats krijgen”, vertelt hr-directeur Raymond Bellemans. “Voor sommige medewerkers verandert er weinig, anderen kunnen zich kandidaat stellen voor een of meerdere functies. De tijdelijke onzekerheid die dat meebrengt, vangen we zo goed mogelijk op. We geven garanties rond loonbehoud en werkzekerheid en voorzien opleidingen voor werknemers die een nieuwe functie krijgen. We maken onze mensen ook bewust van de nieuwe, meer uitgebreide loopbaanmogelijkheden die het Meanderproject creëert. In het najaar van 2019 moet de transitie afgerond zijn en is de nieuwe structuur van De Watergroep een feit.”

meander