Bedrijfsstructuur

ons beleid

Het beleid en de dagelijkse leiding van De Watergroep zijn in handen van de raad van bestuur, het managementteam en het directiecomité.

introductie foto ons beleid

De raad van bestuur

De van bestuur is verantwoordelijk voor het algemene beleid van De Watergroep. Ze telt 16 leden en een voorzitter.

Samenstelling in 2018

 • voorzitter: Mieke Van Hootegem
 • bestuurders: Luc Asselman, Francis Bosmans, Dirk Claes, Gunther Coppens, Eric De Keyser, Danny Deneuker, Kristel Gevaert, Hedwig Kerckhove, Gerald Kindermans, Annie Mervillie, Dirk Robbeets, Luc Vande Caveye, Christel Verlinden en Charlotte Van Strydonck
 • onafhankelijke bestuurders: Laurence Battaille en Mieke Offeciers-Van De Wiele
 • regeringscommissarissen: Michiel Van Peteghem (commissaris van de Vlaamse Regering) en Pieter De Cuyper (gemachtigde van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting).

Activiteiten

De raad van bestuur kwam in 2018 twaalf keer samen. Gemiddeld was 88 procent van de bestuurders aanwezig. In de loop van het jaar werden er drie strategische werkgroepen opgericht, rond drie concrete thema’s: circulaire watervoorziening, geografische expansie en de positie van De Watergroep in Vlaanderen. Daarnaast gaven drie comités advies over specifieke dossiers: het bureau van de raad van bestuur, het auditcomité en de consultatieve commissie voor de pensioenen. De vergoeding van de raad van bestuur staat op de website van De Watergroep.

raad van bestuur

Directiecomité en managementteam

Het directiecomité staat in voor de dagelijkse leiding van De Watergroep. Het vertaalt de beleidslijnen die de raad van bestuur uitzet naar concrete acties. De realisatie van de strategie en van doelstellingen op langere termijn is de verantwoordelijkheid van het managementteam.

directieteam

Het directiecomité bestaat uit:

 • Hans Goossens, directeur-generaal
 • Jan Hammenecker, directeur Markt en Klant
 • Sammy Wuyts, directeur Bedrijfsondersteunende Diensten
 • Michel Vanroy, directeur Distributie en Toevoer
 • Paul Suenens, directeur Productie en Opslag.

Het managementteam telt 11 leden en bestaat naast het directiecomité uit:

 • Raymond Bellemans, directeur hr
 • Frederik Looten, directeur Externe Relaties
 • Bert De Winter, directeur Innovatie
 • Rudi Hilven, preventieadviseur IDPB
 • Luc Keustermans, directeur Strategische Projecten
 • Marc Buysse, projectmanager Bedrijfsprocessen Re-engineering.

Zo werken onze bestuursorganen

De Watergroep heeft 2 centrale bestuursorganen: de algemene vergadering en de raad van bestuur.

Algemene vergadering

De algemene vergadering van de aandeelhouders is het hoogste bestuursorgaan binnen De Watergroep. Ze vergadert eenmaal per jaar, in juni. De algemene vergadering staat in voor de goedkeuring van de jaarrekening, de aanstelling van revisoren, de benoeming van bestuurders en de vaststelling of wijziging van de statuten van De Watergroep. Elke vennoot mag maximaal 2 afgevaardigden naar de algemene vergadering sturen, waarvan er één stemgerechtigd is.

Algemene vergadering

Raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het algemene beleid van De Watergroep. Ze telt 16 leden plus een voorzitter.

 • De voorzitter wordt benoemd door de Vlaamse Regering.
 • 6 leden worden door de Vlaamse Regering aangesteld, van wie drie op voordracht van de vennoten.
 • 8 leden worden aangesteld door de algemene vergadering, op voordracht van de vennoten.
 • 2 onafhankelijke bestuurders worden aangesteld door de Vlaamse Regering, op voordracht van de raad van bestuur.

Het mandaat van de leden van de raad van bestuur loopt tot juni 2020, het jaar waarin onze nieuwe statuten – met een gewijzigde samenstelling van de raad van bestuur – in werking zullen treden.

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)