Digitalisering

medewerkers ondersteunen

We werken steeds meer en meer digitaal. In deze trend willen we onze medewerkers optimaal ondersteunen, zodat ze makkelijker én efficiënter kunnen werken.

introductie foto medewerkers ondersteunen

Smartphone en databundel voor elke medewerker

In het kader van de digitalisering biedt De Watergroep al haar medewerkers een smartphone aan. De maatregel moet het (samen)werken makkelijker en efficiënter maken.

smartphone

Sinds 2018 voorziet De Watergroep voor al haar medewerkers een smartphone met simkaart en databundel. Zo heeft iedereen vanop elke locatie toegang tot zijn of haar e-mails. Geïnteresseerden kunnen kiezen tussen:

  • een toestel van De Watergroep: een toestel uit de middenklasse met een Android-besturingssysteem.
  • een forfaitaire smartphonevergoeding voor het gebruik van de eigen smartphone voor beroepsdoeleinden.

“De Watergroep is erg begaan met het welzijn van haar werknemers. Een smartphone van de werkgever mag niet leiden tot extra stress of werkuren”, vertelt hr-directeur Raymond Bellemans. “De nieuwe smartphones betekenen dus niet dat onze medewerkers permanent beschikbaar moeten zijn. De nodige afspraken daarrond hebben we intussen opgenomen in het reglement over telecommunicatie.” 

In 2017 lanceerde De Watergroep Vesta Pro, een hr-tool voor alle personeelszaken. Het systeem werd in 2018 uitgebreid met 3 nieuwe modules: Feedback, Carrières en Training & Ontwikkeling.

De invoering van Vesta Pro bracht heel wat verbeteringen mee. De digitalisering van de personeelsdossiers zorgde meteen voor een lager papierverbruik en minder hr-kosten. Ook de medewerkers zijn tevreden over de mogelijkheden om bijvoorbeeld hun gegevens in te kijken of online verlof aan te vragen.

JOBS EN OPLEIDINGEN

“In 2018 lag de nadruk meer op medewerkersgerichte processen: feedback geven, wervings- en selectieprocessen en opleidingsmogelijkheden”, zegt Stefan Van Avermaet, hr-projectleider bij Vesta Pro. “Tussen half februari en half maart kregen al onze medewerkers een korte Vesta Pro-opleiding. Voor minder pc-vaardige collega’s organiseerden we aparte sessies met een aangepast tempo. Zo kwamen we al snel aan meer dan 100 sessies.”

“Nu alle modules live zijn, werken we aan een verdere verbetering van het systeem en de integratie met andere systemen binnen De Watergroep. Sinds juni 2018 worden de beschikbaarheden die medewerkers in Vesta Pro ingeven ook opgenomen in de Neptunus-planningskalenders. Zo vermijden we dubbel werk. Ook aan de ondersteuning van leidinggevenden via rapporten en dashboards hebben we in 2018 hard gewerkt.”

MOKA

Mobiel Kantoor maakt servicebeheer efficiënter

Alle servicemedewerkers van De Watergroep beschikken sinds 2018 over een Mobiel Kantoor of MoKa. Daarmee kunnen ze hun serviceopdrachten, zoals aansluitingen op het drinkwater- of rioleringsnet, online beheren.

De nieuwe MoKa’s zijn gekoppeld aan tal van andere tools, zoals een GIS-viewer (voor geografische informatie), een rapporteringssysteem, een gps, een barcodescanner en een ingebouwd fototoestel. Het systeem laat toe om opdrachten beter in te plannen en op te volgen. Onder meer de nodige materialen en werkuren worden correcter ingeschat.

DIGITALE PLANNEN

“Met MoKa maken we bij De Watergroep een heuse efficiëntieslag. Het is een essentiële investering die zichzelf snel zal terugverdienen”, zegt Bert De Winter, directeur Innovatie. “Het systeem spaart zo’n 40 kilo papier per bestelwagen uit, omdat alle plannen digitaal worden meegenomen. De betere planningsmogelijkheden zorgen ook voor een stiptere service. Op termijn zullen alle 500 veldmedewerkers van De Watergroep MoKA gebruiken. Vanaf 2019 rollen we het systeem ook uit naar andere doelgroepen, waaronder indexopnemers, metervervangers en keurders.”

Barcodes in magazijnen verbeteren het stockbeheer

Om op elk moment over de nodige materialen en werkkledij te beschikken, is een optimaal stockbeheer nodig. Efficiënt ingerichte magazijnen en eenvormige werkmethodes zijn daarbij cruciaal.

magazijnbeheer

In 2018 kreeg het magazijn van De Watergroep in Vilvoorde een grondige make-over. Nieuwe magazijnstellingen maakten het voorraadbeheer makkelijker en efficiënter. De herinrichting was een gevolg van de overname van Vivaqua, waardoor het werkingsgebied van De Watergroep in de Brusselse Rand veel groter werd. Dit jaar bekijkt De Watergroep de mogelijkheid om ook de magazijnen in Moorsele, Lennik en Beverlo opnieuw in te richten.

MINDER FOUTEN

In de loop van 2018 werden alle magazijnen van De Watergroep bovendien uitgerust met barcodes. Die aanpak heeft 3 belangrijke voordelen:

  • minder fouten bij de registratie,
  • een onmiddellijke controle van de stock,
  • gemakkelijke stocktellingen.

De barcodescanners werden goed onthaald bij de magazijnmedewerkers en zijn intussen helemaal ingeburgerd.

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)