Mobiliteit

duurzaam verplaatsen

Met enkele doordachte initiatieven geven we onze medewerkers een duwtje in de rug om zich op een duurzame manier te verplaatsen, met de fiets, het openbare vervoer of een elektrische wagen.

introductie foto duurzaam verplaatsen

Hogere fietsvergoeding voor meer medewerkers

In 2018 trok De Watergroep haar fietsvergoedingen op tot het maximale bedrag dat belastingvrij mag worden uitgekeerd. De vereiste van 80 procent gefietste dagen per maand werd afgeschaft, waardoor meer medewerkers in aanmerking komen.

fiets

2 FIETSCATEGORIEËN

“Wie heel regelmatig fietst, wordt extra beloond”, zegt hr-directeur Raymond Bellemans. Binnen de nieuwe regeling zijn er 2 fietserscategorieën:

  • Regelmatige fietsers: wie minimaal 80 procent van de werkdagen met de fiets naar het werk komt, krijgt voor 100% van de dagen een fietsvergoeding.
  • Occasionele fietsers: voor elke gefietste dag wordt een vergoeding uitbetaald, ongeacht het aantal dagen.

DIENSTFIETSEN

Fietsende werknemers doen hun thuis-werkverplaatsingen met hun eigen fiets. Voor verplaatsingen tijdens de werkuren, bijvoorbeeld tussen verschillende locaties, kunnen verantwoordelijken dienstfietsen ter beschikking stellen. De Watergroep investeert ook in voldoende en kwaliteitsvolle fietsenstallingen en andere fietsinfrastructuur.

Vervoermiddelen combineren wordt voordeliger

Door de combinatie van meerdere vergoedingen toe te laten, bijvoorbeeld een parkeer- en een treinabonnement, stimuleert De Watergroep het gebruik van het openbaar vervoer.

Werknemers die het openbaar vervoer gebruiken, doen dat vaak niet exclusief. Ze wisselen bijvoorbeeld af tussen de fiets en de bus, of ze rijden met de wagen naar het station en nemen daar de trein. Door verschillende opties apart te vergoeden, wil De Watergroep het gebruik van het openbaar vervoer extra stimuleren.

openbaar vervoer

3 OPTIES

  • Combinatie van openbaar vervoer en fietsvergoeding. Voor korte trajecten bestaat de mogelijkheid om af te wisselen tussen de fiets en de bus (bijvoorbeeld als het regent). Werknemers kunnen een (half)jaarabonnement voor bus en tram aanvragen en krijgen bovendien een kilometervergoeding als ze met de fiets komen.
  • Combinatie van openbaar vervoer en dienst- of functievoertuig. Werknemers die met een bedrijfswagen rijden, kunnen daarnaast ook een trein- of busabonnement aanvragen. Dat is beter voor het klimaat en leidt tot lagere uitgaven voor het verbruik en onderhoud van de dienstwagen.

 

  • Combinatie van trein- en parkeerabonnement. Wie zijn auto aan het station parkeert en van daaruit de trein neemt, kan naast een treinabonnement ook een terugbetaling van een parkeerabonnement vragen. Die regeling geldt zowel voor private parkings als voor parkings van de NMBS.

Eerste stap naar een groen wagenpark

Watergroep vervangt 15 poolwagens uit haar wagenpark door elektrische voertuigen. De bijhorende laadpalen mogen ook gebruikt worden door medewerkers, bezoekers en klanten.

elektrisch wagenpark

ELEKTRISCHE POOLWAGENS

Fossiele brandstoffen zijn, net als water, natuurlijke hulpbronnen. Als drinkwaterbedrijf wil De Watergroep daar zuinig mee omspringen. “Daarom hebben we een deel van ons wagenpark vervangen door elektrische poolwagens, die elke avond naar hun standplaats terugkeren. Onze laadpalen staan overdag ook ter beschikking van onze medewerkers, bezoekers en klanten”, vertelt Edward Diericx, manager Facilitair Management en Logistiek. “Het gaat om 15 elektrische wagens en 1 plug-inhybride voor langere afstanden.”

RECYCLEERBAAR

16 groene wagens, dat is eerder bescheiden op een totaal van 800 voertuigen. “Het is vooral een begin”, zegt Edward Diericx. “De autowereld evolueert snel en wij bewegen mee. Als bedrijf hebben we ook een voorbeeldfunctie. Grote organisaties die hun vloot vergroenen geven een belangrijk signaal aan de markt. In een volgende fase zullen we bekijken welke automerken gebruikmaken van gerecycleerde en recycleerbare materialen. Zo zal ons wagenpark op termijn veel beter in het plaatje van de circulaire economie passen.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)