Investeren in mensen

Investeren in mensen

Zonder onze medewerkers kunnen we geen kwaliteitsvol drinkwater leveren. Daarom is het belangrijk dat we zorg dragen voor hen. En dat doen we zo.

introductie foto Investeren in mensen
industriewater

Extra inspanningen voor veiligheid en welzijn

De Watergroep behandelt haar medewerkers met zorg en respect. Om hun veiligheid en welzijn te bewaken, ook in een jaar vol veranderingen, werkten we in 2018 concrete acties uit.

VEILIGHEID

Werknemers van De Watergroep kunnen indien nodig gebruik maken van aangepaste werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen. Die konden ze vorig jaar tijdens roadshows in de praktijk ontdekken. Ook de toegang tot veiligheidsinformatie en -vormingen werd verbeterd. Zo organiseerden we onder meer opleidingen rond valbeveiliging, verkeerssignalisatie en asbestleidingen. Om mogelijke werkpunten met eigen ogen te ontdekken, ging het managementteam meermaals met preventieadviseurs van de IDPB (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming) op pad.

WELZIJN

De transitie naar een procesgerichte organisatie had in 2018 een merkbare impact op het welzijn van onze werknemers. Onze vertrouwenspersonen en psychosociale begeleiders registreerden 59 interventies, tegenover 23 in 2017. Een deel daarvan had te maken met een verhoogd stressniveau. Verschillende focusgroepen werkten daarom acties uit rond psychosociaal welbevinden. De komende jaren willen we onze bedrijfscultuur nog verder verbeteren, onder meer door leidinggevenden meer ondersteuning te bieden en door nieuwe medewerkers beter te begeleiden. We blijven inzetten op training en ontwikkeling en ondersteunen onze medewerkers maximaal tijdens de transitie.

Welzijnsenquête leidt tot concrete acties

Eind 2016 hield De Watergroep onder haar medewerkers een bevraging rond hun welbevinden op het werk. De resultaten leidden in 2017 en 2018 tot concrete acties, onder meer rond mentale gezondheid.

De Watergroep evolueert van een provinciale naar een procesgerichte organisatie. In zulke tijden is het niet makkelijk om het welzijn op de werkvloer te verbeteren. Voor veel werknemers is dit een onzekere periode, en ook de leidinggevenden worden extra belast. Toch kiezen we ervoor om nu al concrete stappen te nemen, en niet te wachten tot de nieuwe structuur volledig op poten staat.

watertoren

VERTROUWENSPERSOON

“In 2017 en 2018 hebben we vooral geprobeerd om de onzekerheden van werknemers rond de reorganisatie zoveel mogelijk weg te nemen”, vertelt preventieadviseur Rudi Hilven. “Onze medewerkers stelden zich onder meer vragen over de opvolging van hun werk, de onderlinge verdeling van bevoegdheden, de aandacht voor veiligheid en gezondheid en de toekomstplannen van De Watergroep. Het lopende Meanderproject heeft volop oog voor die aandachtspunten en wil de structuur van onze organisatie verbeteren. Op het vlak van bedrijfscultuur zetten we steeds meer in op de veiligheid en mentale gezondheid van onze medewerkers, onder meer via de uitbouw van een groep vertrouwenspersonen. Ook het principe om te leren uit fouten in plaats van te zoeken naar schuldigen is al meer zichtbaar in onze organisatie. Wanneer De Watergroep haar definitieve vorm heeft en alle leidinggevenden gekend zijn, komen er opleidingen die managers op weg zetten om zelf aan de slag te gaan.”

Opleiding klantgerichtheid wordt goed onthaald

Om de vaardigheden van haar medewerkers up-to-date te houden, biedt De Watergroep regelmatig opleidingen aan. In 2018 organiseerden we onder meer de tweedaagse opleiding ‘Klantgerichtheid’. 

Hoe kunnen we omgaan met verschillende types klanten? Die vraag kreeg De Watergroep meermaals van haar klantendiensten. “Met een opleiding ‘Klantgerichtheid’ kwamen we aan die vraag tegemoet”, vertelt Dries Moons, hr-adviseur Training en Ontwikkeling.

OPFRISSEN

“Tijdens de opleiding werden klanten op basis van hun noden opgedeeld in verschillende types die elk een andere aanpak vragen”, aldus Dries Moons. “Na elke opleidingssessie gaf onze opleidingspartner ons tips en feedback om onze medewerkers en leidinggevenden door het traject te begeleiden. Natuurlijk leer je vaardigheden pas door ze voldoende te herhalen. Daarom planden we na de hoofdopleiding nog 2 opfrissessies. Opleidingen die duidelijke en werkbare handvaten aanbieden maken echt een verschil.”

break

Let’s Break: middagsessies voor en door collega’s

Dat collega’s veel van elkaar kunnen opsteken, bewijzen de Break-sessies die in november 2018 van start gingen. Tijdens korte middagsessies presenteren collega’s hun projecten en leren ze elkaars werk op een andere manier kennen.

Cindy Vanderstraeten, projectleider Digitale Meetsystemen, beet de spits af in Gent en maakte haar collega’s wegwijs in de voordelen en mogelijkheden van de digitale watermeter. In december bracht Filip Vancoillie, manager Assetbeheer, het verhaal rond slimme lekdetectie en legde hij uit hoe we lekken ook opsporen van achter een computerscherm. Dankzij analyses van het nachtverbruik, en vooral van plotse stijgingen daarin, speuren collega’s actief naar onzichtbare lekken in het net.

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)