VOKA-charter

Charter Duurzaam Ondernemen opnieuw behaald

Het Vlaams Netwerk van Ondernemingen (Voka) helpt bedrijven op weg naar duurzaam ondernemen. Via een actieplan op maat zet ieder bedrijf concrete initiatieven op poten. In 2018 behaalde De Watergroep voor de 2de keer het charter Duurzaam Ondernemen.

introductie foto Charter Duurzaam Ondernemen opnieuw behaald

Het actieplan voor 2018 was gebaseerd op de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. We kozen voor 12 concrete actiepunten, waaronder duurzaam overleg met landbouworganisaties, het verder uitbouwen van een eigen duurzame energievoorziening, en het versterken van natuurontwikkelingsprojecten voor de bescherming van onze drinkwaterbronnen.

DUURZAAMHEIDSPIJLERS

De actiepunten voor 2018 steunden op de 5 algemene duurzaamheidspijlers van De Watergroep:

 • inzetten op een circulaire watervoorziening, bijvoorbeeld door reststoffen nuttig in te zetten,
 • de Watergroep klimaatneutraal, onder meer door onze CO2-uitstoot verder te verlagen,
 • de beschikbaarheid van schoon water verzekeren via een duurzame waterketen. Dat kan bijvoorbeeld door waterhergebruik te stimuleren en in te zetten op een decentrale watervoorziening,
 • veilig en betaalbaar water garanderen via duurzame bronnen. Door actief natuur te ontwikkelen, creëren we gezonde ecosystemen op onze waterwinningen,
 • onze sociale verantwoordelijkheid opnemen door aandacht te besteden aan veiligheid, welzijn, betrokkenheid, ontplooiing en diversiteit.

REALISATIES OP HET TERREIN

 • Gebiedsoverleg met landbouworganisaties en stakeholders. Voor grondwater werd de ‘meersporenaanpak pesticiden’ opgestart met 2 pilootprojecten in Waarmaarde en Overijse. Voor oppervlaktewater werd het H2020 project ‘Waterprotect Bollaertbeek’ opgestart. Dit is een intensieve monitoringcampagne met een online portaal zodat problemen kunnen gekwantificeerd worden en er correct en duidelijk naar de landbouwers kan gecommuniceerd worden.
 • Carbon footprint. In samenwerking met AquaFlanders werd een berekeningsmethode opgesteld om de CO2-voetafdruk te berekenen. Dit werd uitgetest voor 2017 en zal uitgebreider gebeuren voor 2018.
 • Evaluatie van verwarmingsaudits over heel De Watergroep en het identificeren van quick wins om het energierendement te verhogen.
 • Deelname aan de Green Deal Biodiversiteit op bedrijfsterreinen om de biodiversiteit op onze terreinen te verhogen.
 • Betrokkenheid bewoners verbeteren rond sites van De Watergroep: project oud voetbalveld in Kerkhove (waterproductiecentrum Waarmaarde) en natuurbeheerplan Berlare-Zele.
 • Koppeling interne communicatie aan SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen).
 • Ondersteuning onderwijs rond duurzaamheid. In de praktijk gebracht via ontwikkeling nieuw didactisch materiaal en diverse didactische rondleidingen op onze sites met aandacht voor duurzaamheid (bv. rond Wereldwaterdag).
function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)