Circulaire economie

Reststoffen hergebruiken

Ook in de drinkwatersector wordt er meer en meer circulair gedacht. We hebben meer aandacht voor een duurzaam drinkwaterkringloop, waarbij we zo weinig mogelijk reststoffen overlaten.

introductie foto Reststoffen hergebruiken
kalkpellets

Kringlopen in de drinkwaterproductie   

Het kringloopdenken is niet nieuw. Midden vorige eeuw wisten we al dat de beschikbaarheid van primaire grondstoffen eindig is. De circulaire economie wordt daardoor jaar na jaar belangrijker, ook binnen De Watergroep.

Binnen de drinkwaterproductie besteden we steeds meer aandacht aan een duurzame watervoorziening. “Reststoffen proberen we zoveel mogelijk te hergebruiken, ofwel in onze eigen drinkwaterproductie, ofwel in andere productieprocessen”, zegt Gisèle Peleman, verantwoordelijke Assetmanagement en Procestechnologie. “We onderzoeken voortdurend hoe we onze reststoffen beter kunnen inzetten en zo de keten kunnen sluiten.”

ONDERZOEK

De Watergroep heeft al een hele weg afgelegd naar een duurzame watervoorziening, en er staan nog veel boeiende en veelbelovende onderzoeksprojecten in de steigers, weet Gisèle Peleman.

Enkele voorbeelden:

  • Hergebruik kalkkorrels. “De Watergroep zorgt op verschillende locaties voor zacht water. Tijdens het ontharden komt kalk vrij als reststof. Die kalkkorrels (zie foto) krijgen al enkele jaren een tweede leven, bijvoorbeeld in de productie van tegels en glas. Recente ontwikkelingen gaan nog verder en laten toe om kalkkorrels te drogen, breken en zeven. Zo kunnen we ze opnieuw inzetten in het onthardingsproces, zodat we op termijn de keten kunnen sluiten binnen onze eigen drinkwaterproductie.”

 

  • Hergebruik spoelwater. “De behandeling van grond- of oppervlaktewater tot drinkwater verloopt via filters die we periodiek spoelen met zuiver water. Dat spoelwater hergebruiken we op zijn beurt in de behandelingsinstallatie.”
  • Hergebruik regen- en afvalwater. “Lokale waterbronnen als regenwater of huishoudelijk afvalwater worden steeds vaker op kleine schaal gezuiverd tot drinkwater. Zulke ontwikkelingen kunnen op termijn een grote impact hebben op ons klassieke watervoorzieningsmodel. Binnen het programma OperAqua2 werkt De Watergroep aan verschillende onderzoeken om de haalbaarheid van zulke systemen in kaart te brengen, net als de rol die we daarin als drinkwaterbedrijf kunnen spelen."

Gezocht: hoogwaardige toepassingen voor reststoffen

De Watergroep streeft naar een waterproductie die zo weinig mogelijk reststoffen overlaat. Voor de minimale vaste afvalstroom die overblijft, zoeken we nieuwe, liefst hoogwaardige toepassingen.

Een duurzaam reststoffenbeleid realiseert De Watergroep in samenwerking met AquaMinerals®, het samenwerkingsverband van de watersector dat stoffen uit de (afval)waterbehandeling een tweede leven geeft. De onderzoeksprojecten die aan bod komen worden in gemeenschappelijk overleg bepaald. 

milieu

In 2018 deed AquaMinerals® onder meer onderzoek naar:

  • Kwaliteit van ijzerslib. Om ijzerslib (zie foto) te kunnen hergebruiken, moet het drogestofgehalte hoog genoeg zijn. Dat lukt in veel gevallen niet. Het onderzoeksproject bekijkt hoe we de bestaande processen kunnen optimaliseren om het drogestofgehalte te verhogen.
  • Kennisplatform rond reststoffen. Via een kennisplatform kunnen partners uit de waterketen kennis delen en goede praktijken ontwikkelen rond het hoogwaardig verwerken van reststromen. Het kennisplatform moet drinkwaterbedrijven meer bewust maken van de kansen voor hergebruik en de kosten en baten daarvan.
  • Circulair gebruik van reststoffen in de watersector (CReW). Drinkwaterbedrijven geven zoveel mogelijk reststoffen een tweede leven, onder meer via hergebruik binnen hun eigen drinkwaterproces. Het CReW-project wil de huidige best practices inventariseren en nieuwe circulaire kansen identificeren.
  • Hergebruik van coagulant uit ijzerslib (HerCauWer). Het HerCauWer-project onderzoekt de mogelijkheid om ijzerslib te hergebruiken als flocculant in het drinkwaterbehandelingsproces. Het ijzerslib wordt daarbij opgelost in een sterk zuur.
  • Hergebruik van brijnstoffen. Door nieuwe zuiveringstechnieken ontstaan geconcentreerde afvalwaterstromen (brijn). Dat gebeurt bijvoorbeeld in het waterproductiecentrum De Blankaart, waar we uittesten of ionenwisseling een goede methode is om natuurlijk organisch materiaal uit water te verwijderen. Brijn bevat vaak nog waardevolle (grond)stoffen zoals zouten, humuszuren en metalen. De mogelijkheden voor hergebruik en valorisatie van die stoffen zullen mee bepalen of de techniek financieel haalbaar is. 
function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)