Duurzame energie

Minder energie = beter voor het klimaat en voor onze watervoorraden

Tegen 2025 wil De Watergroep energieneutraal zijn. Om ons energieverbruik te laten dalen, passen we ons verbruiksgedrag aan en maken we onze processen steeds energiezuiniger.

introductie foto Minder energie = beter voor het klimaat en voor onze watervoorraden

Hoe we ons energieverbruik verlagen, hangt af van de doelen waarvoor we energie gebruiken.

DIRECTE ENERGIEBEHOEFTE

De directe energiebehoefte van De Watergroep wordt bepaald door:

  • productie- en distributieprocessen die op elektriciteit werken,
  • administratieve gebouwen (verwarming, verlichting, ICT …),
  • de mobiliteit van de werknemers, zowel via privévoertuigen als via dienstvoertuigen.  

Deze behoefte verlagen we door onze installaties en gebouwen steeds slimmer en duurzamer te ontwerpen. We zetten ook in op een verstandige mobiliteit zonder onnodige verplaatsingen, bijvoorbeeld door vaker voor videomeetings te kiezen. Waar mogelijk produceren we zelf hernieuwbare energie, bijvoorbeeld met zonneparken.

INDIRECTE ENERGIEBEHOEFTE

De indirecte energiebehoefte van De Watergroep is afhankelijk van:

  • het oprichten van installaties (aanmaak van onderdelen, transport naar de werf, opbouw …),
  • de verwerking en het transport van reststoffen,
  • de productie van aangekocht water,
  • de mobiliteit van werknemers via het openbaar vervoer.

De indirecte energiebehoefte sturen we bij via een duurzaam aankoopbeleid. Daarnaast focussen we steeds meer op het hergebruik van reststoffen en het voorkomen van waterverliezen. De Watergroep minimaliseert tot slot de energie voor woon-werkverkeer door fietsvergoedingen uit te keren, kantoren dicht bij grote treinstations in te planten en gratis abonnementen voor openbaar vervoer aan te bieden.