Duurzame energie

Minder energie = beter voor het klimaat en voor onze watervoorraden

Tegen 2025 wil De Watergroep energieneutraal zijn. Om ons energieverbruik te laten dalen, passen we ons verbruiksgedrag aan en maken we onze processen steeds energiezuiniger.

introductie foto Minder energie = beter voor het klimaat en voor onze watervoorraden

Hoe we ons energieverbruik verlagen, hangt af van de doelen waarvoor we energie gebruiken.

DIRECTE ENERGIEBEHOEFTE

De directe energiebehoefte van De Watergroep wordt bepaald door:

  • productie- en distributieprocessen die op elektriciteit werken,
  • administratieve gebouwen (verwarming, verlichting, ICT …),
  • de mobiliteit van de werknemers, zowel via privévoertuigen als via dienstvoertuigen.  

Deze behoefte verlagen we door onze installaties en gebouwen steeds slimmer en duurzamer te ontwerpen. We zetten ook in op een verstandige mobiliteit zonder onnodige verplaatsingen, bijvoorbeeld door vaker voor videomeetings te kiezen. Waar mogelijk produceren we zelf hernieuwbare energie, bijvoorbeeld met zonneparken.

INDIRECTE ENERGIEBEHOEFTE

De indirecte energiebehoefte van De Watergroep is afhankelijk van:

  • het oprichten van installaties (aanmaak van onderdelen, transport naar de werf, opbouw …),
  • de verwerking en het transport van reststoffen,
  • de productie van aangekocht water,
  • de mobiliteit van werknemers via het openbaar vervoer.

De indirecte energiebehoefte sturen we bij via een duurzaam aankoopbeleid. Daarnaast focussen we steeds meer op het hergebruik van reststoffen en het voorkomen van waterverliezen. De Watergroep minimaliseert tot slot de energie voor woon-werkverkeer door fietsvergoedingen uit te keren, kantoren dicht bij grote treinstations in te planten en gratis abonnementen voor openbaar vervoer aan te bieden.

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)