Ontdek de voordelen

Alle voordelen op een rijtje

Een samenwerking met Riopact biedt gemeenten heel wat voordelen. Zo kunnen ze rekenen op de gebundelde expertise van Aquafin en De Watergroep. Bovendien vloeien de bijdragen voor de afvoer van afvalwater terug naar de gemeente.

introductie foto Alle voordelen op een rijtje

“Als lokale besturen kiezen voor een samenwerking met Riopact, brengt dat heel wat voordelen mee”, zegt Riopact-manager Simon Stevens.

  • De gemeentelijke connectie is al uitgebouwd. “We contacteren vooral gemeenten binnen ons drinkwatergebied. Daardoor zijn we vaak al vertrouwd met de situatie en de mensen ter plaatse. Die band vormt een goede basis voor een ruimere samenwerking.”
  • De inkomsten uit de riolering vloeien terug naar de gemeenten. “De gemeentelijke bijdrage voor de afvoer van afvalwater maakt deel uit van de drinkwaterfactuur die we naar onze klanten sturen. De inkomsten die we zo genereren, worden binnen dezelfde gemeente opnieuw ingezet. Daarin is Riopact uniek in Vlaanderen.”
  • De gebundelde expertise van Aquafin en De Watergroep is een pluspunt. “De Watergroep kan rekenen op een uitgebreid netwerk en beschikt over de expertise om het financiële rioleringsplaatje van de gemeenten te doen kloppen. Aquafin is de perfecte partner door zijn jarenlange technische expertise op het vlak van rioolaanleg en -beheer. Door samen te werken, kunnen we onze lokale rioleringen bovendien makkelijk aan bovengemeentelijke rioleringsprojecten koppelen. We vormen een sterk team.”
rioleringswerf

Ontzorgen

Een samenwerking met Riopact kan ook op andere vlakken voordelig zijn. Zo biedt Riopact financiële ondersteuning voor rioleringsprojecten als de gemeentelijke inkomsten te beperkt zijn. “Prioritaire rioleringsprojecten kunnen subsidieonafhankelijk worden uitgevoerd, en we zorgen altijd voor een transparante rekening”, aldus Simon Stevens. “Ook de uitvoering van de saneringsverplichting, die door de Vlaamse Regering wordt opgelegd, kunnen we van de gemeenten overnemen. We doen ons best om de lokale besturen zoveel mogelijk te ontzorgen.”