Innovatief dienstenpakket

Nieuw: hemelwaterplannen

Een van de nieuwere diensten die Riopact aanbiedt, is de opmaak van hemelwaterplannen. Onder meer Kraainem en Leuven werken al samen met Riopact om hun hemelwaterbeheer te verbeteren. 

Sinds 2018 biedt Riopact op steeds meer plaatsen ook assetmanagement aan. Daarbij worden de standaard camera-inspecties, die om de 5 à 10 jaar plaatsvinden, vervangen door gerichte controles.

introductie foto Nieuw: hemelwaterplannen

Hemelwaterplaatje in kaart

“Bij de opmaak van een hemelwaterplan brengen we het hele hemelwaterplaatje van een gemeente in kaart: hoe verloopt de waterafstroming, hoe ziet het rioleringsstelsel eruit, waar is er sprake van wateroverlast, hoeveel water stroomt naar beken of rivieren … We bekijken waar het hemelwater naartoe gaat en doen voorstellen om de afvoer te verbeteren”, vertelt Simon Stevens, manager Riopact. “Afhankelijk van de situatie kunnen we bijvoorbeeld een bufferbekken aanleggen of de riolering vergroten.”

Hergebruik

Een goed hemelwaterbeheer is belangrijk om wateroverlast te vermijden, maar ook om kostbaar hemelwater niet in rivieren of riolen te laten verdwijnen. Door de klimaatverandering wordt water schaarser: water opvangen en vertraagd afvoeren, of zelfs lokaal hergebruiken, is een meer duurzame keuze.

“Wateroverlast kan verschillende oorzaken hebben. Daarom stellen we altijd maatregelen op maat van de gemeente voor. De aanleg van een bufferbekken kan bijvoorbeeld helpen om wateroverlast tegen te gaan en hemelwater te verzamelen”, zegt Simon Stevens. “Voor de gemeente Kraainem was de wateroverlastproblematiek een belangrijke reden om tot Riopact toe te treden. Hoewel de gemeente een uitgebreid rioleringsstelsel heeft, blijft wateroverlast een probleem. Daarom werken wij nu alternatieve voorstellen uit.”

Assetmanagement maakt rioleringscontroles efficiënter                                                      

Bij slim assetmanagement wordt het rioleringsstelsel veel gerichter gecontroleerd. Risicovolle locaties, zoals buizen onder een drukke weg of in de buurt van een grondverzakking, krijgen vaker een inspectiecamera op bezoek.

Om te bepalen welke locaties vaker gecontroleerd moeten worden, houden de Riopact-inspecteurs rekening met verschillende parameters:

  • de ligging van rioleringsbuizen: onder een belangrijke toegangsweg, aan een verkeerslus …,
  • de mogelijke economische of sociale schade bij een lek, bijvoorbeeld in een winkelstraat, een industriezone, een school of een ziekenhuis,
  • het type afvalwater,
  • de aanwezigheid van bomen,
  • de aanwezige constructies boven een rioolbuis,
  • de nabijheid van drinkwaterwingebieden,
  • de diepteligging en diameter van de buizen,
  • het bouwjaar van het stelsel,
  • de structurele toestand van het stelsel (indien gekend).
rioleringsbuizen

Innovatieve methodes

“Voor het assetmanagement bij gemeenten werken we nauw samen met onze Riopact-partner Aquafin. Zij hebben de afgelopen jaren innovatieve methodes ontwikkeld die assetmanagement ook voor kleinere, gemeentelijke rioleringsstelsels mogelijk maken. Door vanuit ons Riopact-team te werken, kunnen we expertise inzetten waar andere rioolbeheerders nog niet over beschikken”, zegt Riopact-manager Simon Stevens. “De komende jaren wordt het nieuwe assetmanagement stelselmatig uitgerold bij alle Riopact-vennoten en in een groot deel van de Riopact-gemeenten.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)