Afvalwaterbeheer voor gemeenten

Beheerpakket rond rioleringen

Het beheer van afvalwater stelt gemeenten weleens voor dilemma’s. Hoe voorkomen we wateroverlast door overvolle rioleringen? En hoe kunnen we waardevol afvalwater hergebruiken? Riopact, een samenwerkingsverband van De Watergroep en Aquafin, biedt lokale besturen een volledig beheerpakket aan. 

introductie foto Beheerpakket rond rioleringen
rioleringswerf

Nieuwe business unit

Het samenwerkingsverband Riopact bestaat al langer, maar vormt pas sinds 2018 een aparte business unit binnen De Watergroep. Die hervorming kadert in een ruimere reorganisatie. “We hebben onze verschillende werkmethodes geëvalueerd en voor de meest optimale aanpak gekozen. Daardoor werken we nu nog efficiënter”, aldus Simon Stevens. “Nu we samen één entiteit vormen, willen we ons aanbod opnieuw actief aanbieden aan de pas verkozen lokale besturen. In 2018 hebben we daarrond al heel wat gecommuniceerd, dit jaar staan de eerste verkennende gesprekken gepland.”

Riopact ondersteunt gemeenten op het vlak van afvalwater- en rioleringsbeheer. “Dat gaat van een takenpakket op maat tot een volledig beheer van het rioleringsstelsel, waarbij Riopact alle taken en verantwoordelijkheden overneemt”, zegt Simon Stevens, manager van Riopact. “Via een specifieke constructie betalen wij een eerlijke prijs voor het rioleringsstelsel, zodat Riopact de eigenaar wordt. Vanaf dan nemen we alle taken over: we leggen nieuwe rioleringen aan, reinigen rioolbuizen en rioolkolken, sluiten huizen op het rioleringsnetwerk aan … De afgelopen jaren hebben een 20-tal Vlaamse gemeenten hun rioleringsstelsel aan ons overgedragen. Onder meer Aarschot, Tielt, Kraainem en Ninove zijn nu Riopact-vennoten. Heel wat andere lokale besturen, waaronder Leuven, Bilzen en Waregem, doen een beroep op Riopact voor een specifiek takenpakket.”

riopact
function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)