Decentrale productie

Drinkwater garanderen

Vandaag en in de toekomst genoeg drinkwater kunnen leveren: dat is het doel van De Watergroep. “Water is schaars in Vlaanderen. Met nieuwe methodes en technologieën zorgen we ervoor dat er geen tekorten ontstaan.”

introductie foto Drinkwater garanderen

De Watergroep wint haar drinkwater uit natuurlijke bronnen: 75% grondwater en 25% oppervlaktewater. “Die bronnen zijn niet onuitputtelijk”, vertelt Tom Diez, manager Waterbronnen en Milieu. “Op regendagen lijkt het alsof we in Vlaanderen water te veel hebben, maar niets is minder waar. We hebben weinig grote meren of rivieren die als drinkwaterbron kunnen dienen, en het beschikbare water moeten we verdelen tussen veel inwoners en industriële activiteiten. Water is dus schaars in Vlaanderen. Bovendien zet de klimaatverandering de waterbeschikbaarheid onder druk.”

Decentrale productie

Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, onderzoekt De Watergroep onder meer of regenwater ondergronds gebufferd kan worden. Ook nieuwe bronnen worden bekeken, zoals water uit kreekruggen, rivieren en zelfs opgewaardeerd afvalwater. Door nieuwe technieken biedt hergebruik immers steeds meer mogelijkheden.

“De manier waarop we de waterkringloop organiseren, verandert voortdurend. Watervoorziening wordt steeds meer een decentrale aangelegenheid, waarbij drinkwater en industriewater lokaal en op kleine schaal worden geproduceerd”, stelt Bert De Winter, directeur Innovatie. “Daarbij gaan we na hoe we waterstromen kunnen hergebruiken of reststoffen van het behandelingsproces een tweede leven kunnen geven. We evolueren naar een duurzaam watersysteem dat op 3 grote pijlers rust: focus op hergebruik, het ‘sluiten van de cirkel’ en een combinatie van centrale en decentrale voorziening.”

infografiek
function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)