Afvalwater hergebruiken

Water-op-maat voor bedrijven

Bij diverse bedrijven zet De Watergroep allerlei waterbronnen om tot de gewenste eindkwaliteit. Met industriewaterprojecten bij o.a. Euro Pool System, het AZ Delta Roeselare en DuPont beschikt de business unit Industrie en Services over een uitgebreid portfolio aan bedrijven waar we water-op-maat leveren.

introductie foto Water-op-maat voor bedrijven

Geen druppel naar de riolering

Euro Pool System is de Europese marktleider op het gebied van herbruikbare verpakkingen. Het Brusselse bedrijf stelt herbruikbare kunststof kratten ter beschikking van winkels, veilingen en telers. In 2018 liet het zijn waterhuishouding onder de loep nemen door De Watergroep.

Na elk gebruik worden de kratten van Euro Pool System grondig gereinigd om de voedselveiligheid te garanderen. “Voor onze vestiging in Zellik onderzochten we de mogelijkheid om het spoelwater van de kratten te zuiveren en in het oppervlaktewater te lozen”, vertelt Safety Health Environment Quality-coördinator Anne De Middelaer. “De Watergroep overtuigde ons om het spoelwater niet naar het riool te sturen, maar te behandelen tot gedemineraliseerd drinkwater, vrij van kalk en mineralen. Zo kunnen we het opnieuw gebruiken.”

Bouw en exploitatie

Omdat Euro Pool System geen ervaring heeft met dergelijke projecten, bouwde De Watergroep voor het bedrijf een installatie voor afvalwaterzuivering en -hergebruik. Die installatie baten we de eerstkomende tien jaar ook zelf uit. Daardoor kan Euro Pool System 70 procent van zijn afvalwater recupereren. De overige 30 procent belandt na een eerste zuivering in het oppervlaktewater. Zo wordt het rioleringsnet niet onnodig belast. De zuiveringsinstallatie in Zellik is een belangrijk pilootproject. Als de resultaten bevredigend zijn, kan er op termijn ook in andere Europese depots van Euro Pool System een installatie komen.

Gedesinfecteerd water voor ziekenhuis Roeselare

De Watergroep levert vanaf 2020 zacht, gedesinfecteerd water aan het AZ Delta in Roeselare. Het is de eerste keer dat we een industriewaterproject uitvoeren in de gezondheidszorg. 

Het Algemeen Ziekenhuis Delta heeft grote hoeveelheden zacht, gedesinfecteerd water nodig voor verschillende toepassingen. “Dat water wordt vanaf 2020 geleverd door De Watergroep”, zegt Frank De Poortere, manager van de business unit Industrie en Services.

“Concreet voorzien we 30 kubieke meter water per uur of 125.000 kubieke meter per jaar. Door de ligging van het ziekenhuis gebruiken we leidingwater als ruwe waterbron. Dat water brengen we naar de juiste kwaliteit door een proces van ontharding, ultra-infiltratie, buffering en uv-desinfectie.”

De installatie wordt geïntegreerd binnen een nieuwe site en kan daardoor vrij eenvoudig geplaatst worden. “Het ziekenhuis hoeft er niet zelf in te investeren: wij staan in voor de volledige uitvoering en garanderen een waterdicht controleprogramma”, aldus Frank De Poortere. “In 2020 zal de installatie klaar zijn voor gebruik. Vanaf dan zal De Watergroep op elk moment voldoende water leveren dat beantwoordt aan de gewenste specificaties.”

Industriewater vervangt grond- en leidingwater bij DuPont

Het Brugse bedrijf DuPont specialiseert zich in de ontwikkeling en productie van gist en enzymen. De onderneming gebruikt zacht en laag gemineraliseerd water in haar productieproces en vertrouwt daarvoor op De Watergroep.

De afgelopen jaren koos DuPont steevast voor leidingwater en sterk verzilt grondwater als proceswater. Beide soorten moesten eerst een behandeling ondergaan. Met een nieuwe aanpak wil De Watergroep ervoor zorgen dat het bedrijf straks minder leidingwater moet kopen en de grondwaterwinning, die onder druk staat, kan afbouwen.

Frank De Poortere, manager van de business unit Industrie en Services: “DuPont gebruikt oppervlaktewater uit het kanaal Gent-Oostende als koelwater. In plaats van dat water na gebruik weer in het kanaal te lozen, gaan wij het oppikken als ruwwaterbron. We zetten een robuuste behandeling in, bestaande uit groffiltratie, ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Door het water op de site te houden en te hergebruiken, past het productieproces veel beter binnen de circulaire economie. De installatie wordt momenteel gebouwd en zou voor eind 2019 operationeel moeten zijn. Als alles klaar is, zullen we bij DuPont zo’n 45 kubieke meter proceswater per uur leveren, of 375.000 kubieke meter per jaar.”

function swipedetect(el, callback){ var touchsurface = el, swipedir, startX, startY, distX, distY, threshold = 200, //required min distance traveled to be considered swipe restraint = 100, // maximum distance allowed at the same time in perpendicular direction allowedTime = 300, // maximum time allowed to travel that distance elapsedTime, startTime, handleswipe = callback || function(swipedir){} touchsurface.addEventListener('touchstart', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] swipedir = 'none' dist = 0 startX = touchobj.pageX startY = touchobj.pageY startTime = new Date().getTime() // record time when finger first makes contact with surface e.preventDefault() }, false) touchsurface.addEventListener('touchmove', function(e){ e.preventDefault() // prevent scrolling when inside DIV }, false) touchsurface.addEventListener('touchend', function(e){ var touchobj = e.changedTouches[0] distX = touchobj.pageX - startX // get horizontal dist traveled by finger while in contact with surface distY = touchobj.pageY - startY // get vertical dist traveled by finger while in contact with surface elapsedTime = new Date().getTime() - startTime // get time elapsed if (elapsedTime <= allowedTime){ // first condition for awipe met if (Math.abs(distX) >= threshold && Math.abs(distY) <= restraint){ // 2nd condition for horizontal swipe met swipedir = (distX < 0)? 'left' : 'right' // if dist traveled is negative, it indicates left swipe } else if (Math.abs(distY) >= threshold && Math.abs(distX) <= restraint){ // 2nd condition for vertical swipe met swipedir = (distY < 0)? 'up' : 'down' // if dist traveled is negative, it indicates up swipe } } handleswipe(swipedir) e.preventDefault() }, false) } window.addEventListener('load', function(){ var el = document.getElementById('prevnextbar') var nextpage = document.getElementById('nextpage') var prevpage = document.getElementById('prevpage') swipedetect(el, function(swipedir){ if (swipedir != 'right'){ prevpage.click() } if (swipedir != 'left'){ nextpage.click() } }) }, false)